Giới thiệu
Hỗ trợ kết nối giữa các cơ sở sản xuất với cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn thông qua website, mạng xã hội, đã được các cơ quan chức năng quản lý, kiểm soát chặt chẽ...
Xác nhận tuổi của bạn Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để tiếp tục xem nội dung này.