Địa điểm kinh doanh

Danh sách địa điểm kinh doanh

Địa chỉ: 2, Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Phường 6-Thành phố Sóc Trăng-Sóc Trăng

Cơ quan quản lý: UBND Tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Sóc Trăng, Phường 4-Thành phố Sóc Trăng-Sóc Trăng

Cơ quan quản lý: UBND Tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: số 2, Sóc Trăng

Cơ quan quản lý: UBND Tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: Sóc Trăng Plaza, Phường 6-Thành phố Sóc Trăng-Sóc Trăng

Cơ quan quản lý: UBND Tỉnh Sóc Trăng

Xác nhận tuổi của bạn Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để tiếp tục xem nội dung này.